Kooikersweg

Het ontwerp voor een nieuw gebouw met appartementen en een supermarkt in de plint betreft feitelijk een vervanging van het bestaande gebouw uit de zestiger jaren. Ook het stedenbouwkundig concept sluit aan bij de bestaande situatie: twee stroken appartementen die haaks op elkaar geplaatst de hoek markeren van de Kooikersweg en de Tilburglaan. De open ruimte tussen de twee gebouwen sluit aan bij het stedenbouwkundig patroon van de kenmerkende strokenverkaveling van de wijk.

In de plint van het gebouw is ruimte voor detailhandel, een snackbar en een dagwinkel. De begane grondgevel aan de openbare ruimte is zoveel mogelijk transparant gehouden met grote, tot op maaiveld doorlopende glaspuien.

De gesloten gevel waarachter het magazijn van de supermarkt is gepositioneerd wordt uitgevoerd als groene gevel. Ook het dak van de supermarkt is vormgegeven als groendak.

Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan het voorkomen van hittestress, de opvang van hemelwater en bevordering van biodiversiteit. Ook voor de bewoners van de appartementen is het uitzicht op een groen dak een meerwaarde.

In de voorgevels is een luifelconstructie ontworpen die een verbindend element vormt tussen de verschillende entrees en doorloopt langs de rand van het parkeerterrein. Op de luifelrand wordt in een eenduidige vormgeving reclame geplaatst in de vorm van losse letter-dozen. De gevels worden uitgevoerd in twee kleuren metselwerk (zand-geel en grijs). Dit sluit aan bij de kleurstelling van enkele andere nieuwbouwprojecten aan de Kooikersweg.

  • Plaats
    's Hertogenbosch
  • Programma
    20 appartementen & supermarkt
  • Opdrachtgever
    van Grunsven
Shopping Basket