Loverbosch Asten

In het plan Loverbosch fase 2 In Asten hebben we 33 woningen ontworpen. De woningen vormen samen de invulling van één bouwveld en bevatten diverse woningtypes: starterswoningen, rijwoningen en twee-onder-een-kap woningen.

Concept

Om een samenhangend geheel te verkrijgen hebben we het totale bouwblok opgevat als een geheel, met een duidelijke voor- en achterzijde.

De kleinere woningen zijn bewust verspreid over het plan, zodat een afwisselend en interessant straatbeeld is ontstaan.

Belangrijk uitgangspunt bij het ontwerp was het creëren van een ongedwongen sfeer met veel ruimte voor individuele herkenbaarheid. Dit hebben we bereikt door te variëren met een aantal architectonische middelen zoals dakkapellen, bloemenramen en franse balkons. Deze zijn niet repetitief opgenomen maar min of meer verstrooid over het plan, zodanig dat geen twee woningen naast elkaar hetzelfde gevelbeeld hebben. Voor de verschillende woningtypes is dezelfde vormentaal gehanteerd, zodat samenhang wordt bereikt in het totaalbeeld.

Ontwerp

Stedenbouwkundig gezien kent het plan een duidelijk contrast tussen de buitenkant, de openbare zijde, en de binnenkant van het plangebied. Dit brengen we tot uitdrukking in de gevelbehandeling van de begane grond. Rondom is een donkere, verdiepingshoge, plint aangebracht in donker metselwerk, die doorloopt in de garages en bij de zijgevels steeds even de hoek om gaat. Deze donkere gevelplint maakt ook een verbinding tussen de hoge gevels van de rijwoningen en de tweekappers met de lagere gevels van de starterswoningen.

De donkere gevelplint van de begane grond maakt een mooi contrast met de lichtere gevelsteen van de verdieping en de zij- en achtergevels. Als bekroning van de gevelopbouw passen we een duidelijk zadeldak toe met flinke overstekken aan de gootzijde en bij de eindgevels. De daken worden bedekt met donkere vlakke gebakken pannen.

Het totale kleurbeeld kenmerkt zich door de toepassing van kleuren en materialen die niet sterk contrasteren, maar juist bij elkaar aansluiten.

Dit ton-sur-ton kleurbeeld zorgt voor een rustig beeld en een prettige kleurbeleving, die het hele plangebied een eigen karakter geeft.

De architectuur kenmerkt zich in algemene zin door een uitgesproken dakenlandschap met flinke overstekken aan de voor- en achtergevels, maar ook aan de kopgevels van de woningen. Door gebruikmaking van gemetselde dakkapellen ontstaat een prettige variatie in de bouwblokken. In het gevelbeeld van de woningen is een grote variatie aangebracht in de gevelopbouw door de toepassing van luifels, bloemenramen en franse balkons afgewisseld met soms verticaal geplaatst metselwerk.  De bewoner kan in één oogopslag zijn eigen huis herkennen.

Om een afgewogen totaalbeeld te verkrijgen en verrommeling tegen te gaan zijn alle erfafscheidingen tussen privé en openbaar gebied mee-ontworpen. In de voortuinen worden lage groenblijvende hagen geplaatst, ter plaatse van de zijdelingse en achterste perceelsgrenzen worden hekwerken met begroeiing voorzien.

  • Plaats
    Asten
  • Programma
    33 woningen
  • Opdrachtgever
    Jansen Bouwontwikkeling
Shopping Basket