Werkzaamheden

Bureau

Initiatief

In een vroeg stadium kijkt CIER ARCHITECTEN graag naar de mogelijkheden van een locatie of een huisvestingsvraagstuk. We brengen de situatie en randvoorwaarden in kaart en bespreken de eisen en wensen van onze opdrachtgever. Welke kansen zien we? Welke functies zijn mogelijk? Wat is er mogelijk binnen de bestaande wet- en regelgeving?

Met een beknopt huisvestingsonderzoek of stedenbouwkundige verkenning brengen we de kansen en risico’s in beeld. Door onze brede kennis en ervaring zien we vaak oplossingen die niet direct voor de hand liggen. We denken out-of-the-box. Dat is ook onze kracht.

Diensten

 • Locatiestudies
 • Haalbaarheids-onderzoeken
 • Huisvestingsonderzoeken
 • Programma van eisen

Diensten

 • Architectonisch ontwerp
 • Stedenbouwkundig ontwerp
 • 3D-visualisaties
 • Technisch ontwerp
 • Bouw Informatie Model (BIM)
 • BENG-berekeningen
 • MPG-berekeningen

 

Ontwerp

Een goed ontwerp is een integraal ontwerp, waarbij nagedacht is over alle aspecten van de ontwerpopgave. We houden rekening met het programma van eisen van de opdrachtgever, de voorschriften van het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitplan. Bij elk architectonisch ontwerp wordt rekening gehouden met duurzaamheid, circulaires ontwerpprincipes, energiezuinigheid en bouwkosten. Het eindresultaat van een architectonisch ontwerp is altijd uniek.

Het technisch ontwerp is de bouwkundige vertaling van het ontwerp. CIER ARCHITECTEN integreert constructies en installaties en houdt rekening met eisen op het gebied van energiezuinigheid, isolatie, veiligheid en eigenschappen van materialen. We werken onze ontwerpen uit in digitale 3d-modellen en communiceren met andere partijen via BIM-modellen. We werken accuraat en volgens alle wet- en regelgeving. Onze output is nauwkeurig en volledig.

Realisatie

Voor onze opdrachtgevers begeleiden we het hele proces van realisatie. Als breedwerkend architectenbureau verzorgen wij de aanvraag van de omgevingsvergunning en begeleiden we het gehele bouwproces. We selecteren de juiste uitvoerende partijen en organiseren de contractvorming. We schrijven bestekken en technische omschrijvingen en houden grip op de bouw- en investeringskosten.

CIER ARCHITECTEN organiseert op professionele en onafhankelijke wijze het bouwproces. Daarbij zijn we aanspreekpunt voor opdrachtgever, uitvoerende partijen, gemeente en gebruiker. We zijn kritisch waar het moet en meedenkend waar het kan.

Diensten

 • Aanvragen omgevingsvergunning
 • Bouwkosten- en investeringsraming
 • Stabu 2 bestekken en technische omschrijving
 • V en G plannen
 • Aanbestedingen en contractvorming
 • Directievoering en toezicht