We starten met een goed gesprek

Eerst koffie! Een ontwerpopgave begint wat ons betreft altijd met een goed gesprek. Een gesprek over eisen en wensen, over mogelijkheden en onmogelijkheden, over het realiseren van dromen…..

Dromen hebben is mooi en geeft ons inspiratie, maar nog mooier is het die droom te realiseren. Dus praten we bij CIER ARCHITECTEN ook over realistische doelen, over haalbaarheid, over tijd en geld. Al die aspecten samen vormen de basis voor onze beeldende kracht.

75211_2_0008_site

Werkwijze

binnengevel1

Breedwerkend en van A tot Z betrokken

Wij stappen graag zo vroeg mogelijk in bij een project, zodat we vanaf de start betrokken, en dus op de hoogte zijn, van alle ins en outs. In het ontwerpproces werken wij bij voorkeur in een integraal ontwerpteam, waarbij alle adviseurs gelijktijdig optrekken in het ontwerptraject.

Het projectteam bij CIER ARCHITECTEN bestaat meestal uit een architect, een projectmanager en één of meer modelleurs, die elk vanuit hun specifieke vakbekwaamheid aan het project werken. Bij voorkeur blijven we ook zo lang mogelijk deel uitmaken van het project. We begeleiden onze opdrachtgevers graag vanaf initiatief tot en met de oplevering van het gebouw.

75211_0458_site

Architectuur

Architectuur is onze passie. Ontwerpen doen we met verstand én emotie en we gaan vol overtuiging de discussie aan met onze opdrachtgever en met projectbetrokkenen. We presenteren en verdedigen onze ontwerpen bij welstandscommissies of in een dialoog met de omwonenden.

Onze ontwerpen zien we als de unieke uitkomst van de dialoog met de opdrachtgever, de gestelde randvoorwaarden en de impulsen vanuit de omgeving waarin we ontwerpen.  We ontwerpen in verschillende handschriften.

CIER ARCHITECTEN streeft geen eigen architectuurstijl na. We kiezen een stijl die passend is en werken deze consistent en zuiver uit in detaillering en kleur- en materiaalgebruik. We vermijden anachronismen en zijn kritisch op onszelf en op de ideeën van onze opdrachtgevers. Over smaak valt met ons dus wel te twisten!

presentatiefoto bewerkt

"Architectuur is onze passie"

2021033_SCENE8a.jpg

Voor een duurzame toekomst

Voor CIER ARCHITECTEN is duurzaamheid een steeds belangrijker wordend onderwerp in een wereld waar klimaatverandering elke dag in het nieuws is, energieprijzen blijven stijgen en verandering noodzakelijk is. Onze focus ligt op het realiseren van duurzame architectonische ontwerpen, gebouwen die flexibel gebruikt kunnen worden en toekomstbestendig zijn.

We hebben oog voor de eindigheid van fossiele brandstoffen en materialen en zetten waar mogelijk in op circulariteit en het gebruik van vernieuwbare en natuurlijke materialen. Een fijne woon- en werkomgeving kunnen we realiseren door de integratie van architectuur en landschap. We betrekken natuurinclusiviteit en biodiversiteit in onze ontwerpen.

75211_0644_site

Luisteren, denken, DOEN!

Onze werkwijze is er één van aanpakken en doen. Van betrokkenheid, samenwerking en verdieping zoeken. Van constructieve gesprekken en een pro-actieve houding. CIER ARCHITECTEN gaat op gestructureerde wijze aan de slag met de wensen van de opdrachtgever en is continu op zoek naar een creatieve, innovatieve en toekomstbestendige invulling. Onze no-nonsense werkwijze en rationele aanpak is ons visitekaartje.

Onze visie is dat alle ontwerpvoorstellen haalbaar en realistisch moeten zijn. We brengen de randvoorwaarden in kaart en verliezen deze tijdens het ontwerpproces niet uit het oog. We zijn kostenbewust en creëren draagvlak bij projectbetrokkenen en overheden. Dit maakt onze projecten toekomstbestendig.

75211_0551_site

"Mooie ontwerpen voor goede gebouwen"