Stedenbouwkundig ontwerp Bakkerpad Nijnsel - CIER Architecten

Stedenbouwkundig ontwerp – project Bakkerpad in Nijnsel

CIER Architecten is een breedwerkend architectenbureau. Dat betekent dat onze klanten met vele vraagstukken bij ons terecht kunnen. Bij project Bakkerpad in Nijnsel zijn we vanaf het allereerste moment betrokken en gestart met het stedenbouwkundig ontwerp.

Om ons goed te kunnen verdiepen in het project, bezochten we fysiek de locatie. Zoals bij elk project lopen we er rond en ervaren de ruimte voordat we nadenken over wat daar zou passen. Dan starten we met ‘puzzelen’. Waar moeten we rekening mee houden? Welke contouren zijn er? Welke regels moeten we volgen? 

In Nijnsel is in het stedenbouwkundig ontwerp bijvoorbeeld al rekening gehouden met aansluiting op het dorp en het dorpslint, maar ook met de overstromingszone van De Dommel. Er is gekeken naar parkeren, de verhouding tussen bebouwing en openbare ruimte en groen, de diversiteit in programmering, etc. Uiteindelijk is er een goede mix aan woningen ontstaan.

Een stedenbouwkundig ontwerp van CIER Architecten gaat verder dan het verdelen van een ruimte in woningbouwblokken. Er is nagedacht over de aansluiting op het volgende schaalniveau waarin het stedenbouwkundig ontwerp wordt omgezet naar een architectonisch ontwerp. Of zoals één van onze klanten treffend zegt: “Wanneer je CIER Architecten een stedenbouwkundig ontwerp laat maken dan weet je dat het klopt.”

Comments are closed.