Achter de Schans

Achter de Schans Werkendam: “eenheid én verscheidenheid”

Achter de Schans is een nieuwe woonwijk in Werkendam waar ongeveer 150 woningen worden gerealiseerd. Voor dit gebied hebben we 49 woningen ontworpen in diverse woningtypes en prijscategorieën, verspreid liggend in de drie deelgebieden van de wijk. Samen met de ontwerpers van de andere woningen en de stedenbouwkundige van het plan is intensief samengewerkt om de diverse ontwerpen op elkaar af te stemmen, zodat een consistent totaalbeeld is bereikt.

Concept

Belangrijk uitgangspunt bij het ontwerp was het creëren van een ongedwongen, dorpse architectuur binnen een projectmatige aanpak. Met gebruikmaking van een uitgebreide “toolbox” aan architectonische middelen zijn we erin geslaagd om een gevarieerd beeld neer te zetten zonder de samenhang te verliezen. Binnen het totaalvolume van de bouwblokken hebben we elementen toegevoegd zoals dwarskappen, twee-laagse dakkapellen en luifelelementen. In combinatie met een wisselend gebruik van op elkaar afgestemde baksteensorteringen is als vanzelfsprekend een gevarieerd beeld ontstaan.

Voor de buitenrand is gekozen voor een kleurbeeld met een rood genuanceerde baksteen, rondom het binnenhofje worden de woningen uitgevoerd met een bruin genuanceerde baksteen. Voor de woningen aan het water is gekozen voor een wisselend beeld met twee sorteringen in een geel en okerkleurig beeld. Voor de totale wijk is gekozen voor eenzelfde gebakken dakpan in een donkergrijze kleur.

Architectuur

De architectuur kenmerkt zich in algemene zin door een uitgesproken en gevarieerd dakenlandschap met flinke overstekken aan de voor- en achtergevels, maar ook aan de kopgevels van de woningen. Door gebruikmaking van dwarskappen en gevelverspringingen worden de lengtes van de bouwblokken opgeknipt en beter leesbaar. De bewoner kan in één oogopslag zijn eigen huis herkennen. In het gevelbeeld van de meeste woningen is een duidelijke hiërarchie aangebracht in de gevelopbouw door de toepassing van horizontaal geplaatst siermetselwerk tussen de kozijnen van de eerste verdieping en het aanbrengen van een donkere gemetselde gevelplint ter plaatse van het maaiveld.

Op woningniveau hebben we een aantal variaties ontworpen met verschillende composities van gevelopeningen. Soms zijn de gevelkozijnen voorzien van een gemetselde borstwering, op andere plaatsen lopen de puien door tot op maaiveld, hier en daar zijn gevelkozijnen tussen de verdiepingen verticaal gekoppeld en voorzien van een frans balkon op de eerste verdieping. Deze diverse gevelcomposities zijn verstrooid toegepast binnen de verschillende bouwblokken en soms gespiegeld.

Gecombineerd met de toepassing van vier verschillende kleurbeelden ontstaat een grote variatie en individuele herkenbaarheid per woning.

Om een afgewogen totaalbeeld te verkrijgen en verrommeling tegen te gaan zijn alle erfafscheiding tussen privé en openbaar gebied mee-ontworpen. In de voortuinen worden lage groenblijvende hagen geplaatst, ter plaatste van de zijdelingse perceelsgrenzen worden tuinmuren voorzien van gemetselde penanten waartussen staalmathekwerken worden geplaatst. In de voortuinen van de woningen aan het binnenhofje zijn houten pergola’s met begroeiing ontworpen waardoor het hofje een meer groen en informeel karakter krijgt.

  • Plaats
    Werkendam
  • Programma
    49 woningen
  • Opdrachtgever
    Jansen Bouwontwikkeling
Shopping Basket