Populierbuurt

Voor de Populierbuurt in Bergen op Zoom tekenden we zowel voor de nieuwbouw van 36 woningen als voor de renovatie van 40 bestaande appartementen. Zowel de nieuwe als de bestaande woningen maken deel uit van een bestaand stedenbouwkundig carré uit de wederopbouwperiode met een sterke tijdgebonden architectuur die we kunnen kenmerken als vroege Bossche School architectuur.

Renovatie

Stijlkenmerken van de bestaande bebouwing hebben we dan ook terug laten komen in het ontwerp van de nieuwbouw zoals het gebruik van schilddaken, overstekken en schoorsteenelementen. De bestaande Delftse stoepen met betonpalen bleven daarbij gehandhaafd. In de uitwerking van de gevels was voor de renovatie vooral behoud van karakteristieke elementen het uitgangspunt; bij de nieuwbouw lieten we kenmerkende details terugkomen, soms net iets anders uitgewerkt.

Het kleurgebruik van bestaand en nieuw sluit op elkaar aan, met name in de hoofdkleuren van gevels en daken. Voor het metselwerk is een baksteensortering samengesteld die zo goed mogelijk aansluit bij de bestaande woningen, de daken worden voorzien van hetzelfde type gebakken pannen.

Nieuwbouw

In de nieuwbouwwoningen wordt een innovatief energieconcept toegepast, met gebruik van warmteterugwinning, ondersteund door de toepassing van PV-panelen, waardoor de woningen als nul-op-de-meter gelabeld kunnen worden.

In het totale project is ook veel aandacht geschonken aan natuurinclusief bouwen. Zowel aan de woningen (nestkasten voor vogels en vleermuizen) als in de openbare ruimten (hagen en groenvoorzieningen) zijn maatregelen getroffen op basis van een vooraf opgestelde ecologische analyse.

  • Plaats
    Bergen op Zoom
  • Programma
    36 nieuwbouwwoningen, renovatie 40 appartementen
  • Opdrachtgever
    De Kok Bouwgroep
Shopping Basket