Achter de Hoge Ham

Voor deze inbreidingslocatie achter de Hoge Ham in Dongen hebben we een “eigen” wereld geschapen. Een introvert plan met heldere sculpturale woningen, enigszins verborgen achter een doorsteek van de Hoge Ham.

Het plangebied ligt beschut, maar “omhelsd” door Dongen. De openbare ruimte is zoveel mogelijk ongedefinieerd, er zijn geen gescheiden gebieden aangeduid voor voetgangers, auto’s of parkeren. De bewoners kunnen zich het gebied toe-eigenen. De erfafscheidingen zijn uniform vormgegeven en bestaan uit schanskorven, gevuld met gestapelde natuursteenblokken en begroeide gaashekwerken.

De woningen zijn robuust gedetailleerd en vormgegeven. De gevelmaterialen bestaan uit zwarte aluminium gevelkozijnen en expressief genuanceerd geelbruin metselwerk.

  • Plaats
    Dongen
  • Programma
    5 woningen
  • Opdrachtgever
    PVH Vastgoed
Shopping Basket