Plein 40

In opdracht van Maas Jacobs Vastgoed is dit appartementengebouw ontworpen aan de Stationsstraat in Roosendaal. In het gebouw zijn 20 appartementen opgenomen in verschillende groottes. Hiermee wordt ingespeeld op de marktvraag voor kleinere appartementen in het centrum van de stad.

Het gebouw is direct aan de straat geplaatst en iets verhoogd ten opzichte van het maaiveld. Hierdoor kan vanuit de woningen op de begane grond over het voorbijkomende verkeer worden gekeken en ontstaat meer privacy voor de bewoners.

Het gebouw kenmerkt zich door een zekere parcellering van de straatgevel met wisselende dakranden en dakhoogtes. Hiermee sluit het gebouw qua maat en schaal aan op de directe omgeving en aansluitende straatwanden.

Ook qua materialisering en kleurgebruik wordt aansluiting gezocht bij de bestaande omgeving: donkere bakstenen gevels met lichte kozijnen. De gevels kenmerken zich verder door het gebruik van gevelornamentiek: betonnen dakranden, gebruik van rollagen en vlakken met uitkragende metselwerklagen.

  • Plaats
    Roosendaal
  • Programma
    20 appartementen
  • Opdracht
    Maas Jacobs & Alwel
Shopping Basket