“Ons Lourdeshof”

Ons Lourdeshof betreft een ontwerp voor de nieuwbouw van 20 woningen: 15 compacte starterswoningen, 4 eengezinswoningen en een vrijstaande woning.  Het stedenbouwkundig concept voor dit ontwerp sluit aan bij de historische karakteristiek van deze locatie aan de Vlokhovenseweg in het voormalige kerkdorp Woensel in Eindhoven.

Concept

Duidelijk herkenbaar is de gelaagdheid van het plan: de bebouwing aan de straat en aan weerszijden van het voormalige schoolgebouw voegt zich in de oorspronkelijke lintbebouwing, de woningen aan het woonhof staan in de “tweede lijn” en onderscheiden zich met name qua kleurgebruik van de straatzijde van het ontwerp.

De woningen zijn gesitueerd rondom een open en gemeenschappelijk woonhof. Hierbij is aandacht geschonken aan een natuurlijke inrichting met klimaatadaptieve elementen zoals open bestrating en hemelwateropvang in een wadi. De keuze van de toegepaste bomen, struiken en planten is er op gericht de biodiversiteit in het plangbied te versterken.

Er is geen scherpe scheiding tussen privé en openbaar. De private buitenruimten liggen aan de woonhof en worden gemarkeerd door het gebruik van lage hagen en begroeide pergola’s, waardoor een zachte overgang ontstaat en veel zicht en beleving is op de gemeenschappelijke groene buitenruimte.

Door de bebouwing aan de Vlokhovenseweg zijn zichtlijnen aanwezig op de tweedelijnsbebouwing en op accenten in het lange woonblok van het woonhof.

Herbestemming BACS-gebouw

Het BACS-gebouw, een voormalig schoolgebouw, wordt in zijn oorspronkelijke staat hersteld en herbestemd tot 4 individuele appartementen. De bestaande monumentale hal met trapopgang en karakteristieke gangen blijven als gemeenschappelijke verkeersruimte gehandhaafd. In het bestaande bijgebouw wordt een gemeenschappelijke berging gerealiseerd. Aan het woonhof wordt voor deze vier woningen een gemeenschappelijke buitenruimte gerealiseerd.

Op basis van een ecologische analyse van het plangebied en de directe omgeving zijn diverse maatregelen aangebracht aan de nieuwe gebouwen. Op de juiste aanvliegroutes zijn spleten aangebracht in de kopgevels van de woningen die nestmogelijkheden voor vleermuizen mogelijk maken. Daarnaast worden in de gevels aan het woonhof nestkasten ingemetseld voor huismussen en gierzwaluwen.

De gekozen architectuurstijl sluit aan bij de oorspronkelijke bebouwing en bij het BACS-gebouw door de bebouwingstypologie van twee bouwlagen met een kap en de keuze van traditionele materialen zoals baksteen en gebakken pannen. Onderscheidend is de detaillering van verholen dakranden en dakgoten en een eigentijdse vormgeving van dakopbouwen en de wijze waarop gevelopening zijn uitgesneden in het vlak van de gevel.

  • Plaats
    Eindhoven
  • Programma
    20 nieuwbouwwoningen herbestemmen BACS-gebouw
  • Opdrachtgever
    Van Grunsven
Shopping Basket