De Post & De Nijverheid

We hebben het project De Post en de Nijverheid genoemd. De Post is uiteraard een verwijzing naar het voormalige postkantoor aan de Hoge Ham. De Nijverheid komt voort uit het gegeven dat in de gebieden achter de Hoge Ham vroeger veel handel, industrie en ambachtelijke nijverheid plaatsvond. Aan de Hoge Ham werd gewoond in grote villa’s en aan de achterzijde werd gewerkt in ambachtelijke werkplaatsen. Wij vinden het altijd interessant om nieuwe gebouwen een stukje herkenbaarheid van de historie mee te geven door er naam aan te geven.

De Post

Bij het nieuwe gebouw aan de Hoge Ham vinden wij het belangrijk dat het zich voegt in het bestaande bebouwingslint. Als je kijkt naar de opbouw van de structuur van de Hoge Ham, zie je eigenlijk dat heel vaak panden herkenbaar zijn uit verschillende tijdcategorieën die ook een bepaalde breedte hebben. Dat hebben we in het ontwerp van het gebouw aan de Hoge Ham terug laten komen door in de gevel een zogenaamde parcellering aan te brengen. Verder is het zo dat de gebouwhoogte en de gootlijnen overeenkomen met wat er in het huidige bestemmingsplan mogelijk is. Deze sluiten ook aan bij de bestaande karakteristieken van de Hoge Ham. Een goothoogte op ongeveer 2 verdiepingen (ca. 7/8 meter) met daarboven een schuin dakvlak dat goed zichtbaar is. is.

De Nijverheid

Het gebouw De Nijverheid dat aan de zijde van de Dr. Willem Dreeslaan staat, refereert weer meer aan de fabriekspanden die van oudsher achter de Hoge Ham gestaan hebben. Deze worden gekenmerkt door een onderscheid tussen de onderbouw en de bovenbouw. De onderbouw werd vaak gebruikt voor het laden en lossen en dat kun je enigszins terug zien in het gebouw dat we ontworpen hebben. De onderzijde heeft een hele andere uitwerking dan de woonlagen die daarboven liggen. Verder is het zo dat het gebouw De Nijverheid verschillende gebouwhoogtes kent. Dat is ook een kenmerk van historisch gegroeide oude fabrieksgebouwen. Daarnaast voegt het gebouw zich qua bouwhoogte goed in de omgeving van de Dr. Willem Dreeslaan waar al meerdere appartementengebouwen met een vergelijkbare hoogte aanwezig zijn.

  • Plaats
    Dongen
  • Programma
    appartementen
  • Opdrachtgever
    De Catro b.v.
Shopping Basket