Plaats J in Dongen

Plaats J bevindt zich tegen het centrum van Dongen. De St.Josephstraat maakt onderdeel uit van de zogenaamde historische lintbebouwing.

Kenmerkend hiervoor is dan ook de individualiteit van de ontwikkelingen in de straat en van individuele panden. Het ontwerp van de vijf stadswoningen en de twee herenhuizen sluit hierbij aan door de kleinschalige “korrel” en het verticale karakter van individuele panden. Tegelijkertijd zoeken we samenhang door eenduidig en terughoudend kleur en materiaalgebruik.

De negen patiowoningen worden ontsloten via een doorgang in de doorgaande bebouwing van de Josephstraat. Morfologisch gezien ligt dit gedeelte van het plan dus achter de bestaande bebouwing.

Door die ligging en die beslotenheid van het hofje wat is ontstaan creëren we hier een heel eigen sfeer.

  • Plaats
    Dongen
  • Programma
    7 woningen
  • Opdrachtgever
    PVH vastgoed
Shopping Basket