Koninklijke Visio

Op deze locatie aan de Valkenierslaan in Breda is een kleinschalige woonvoorziening ontworpen ten behoeve van een aantal mensen met een visuele en verstandelijke beperking. Het project omvat twee gebouwen waarin  drie woongroepen en zes studio’s zijn ondergebracht: één gebouw is onderdeel van de straatwand aan de Valkenierslaan, het tweede gebouw is gesitueerd op het aansluitende achterterrein.

Dit gebied wordt voor voetgangers ontsloten via een smalle steeg tussen de bebouwing. Aan de achterzijde is een parkeervoorziening gesitueerd welke wordt ontsloten via een bestaand parkeerterrein van het aansluitende woonzorggebouw.

Programma

In de twee woongebouwen zijn op de begane grond de woongroepen gesitueerd waarin 6 bewoners samenwonen, op de verdiepingen zijn per woongroep 2 studio’s voorzien die bewoond worden door bewoners met een zekere mate van zelfstandigheid. De bewoners van de studio’s kunnen zo indien gewenst gebruik maken van de zorg die geboden wordt in de woongroepen.

Architectuur

In de architectuur is ervoor gekozen om het gebouw aan de Valkenierslaan op te vatten als een woonhuis in de straatwand met kenmerken van de architectuur uit het begin van de twintigste eeuw: roodbruin metselwerk, houten buitenkozijnen, een voordeur centraal in de gevel en een uitkragend dakoverstek.

De detaillering van de gevel en de ornamentiek zoals rollagen en een gevelplint sluit aan bij het beeld van de Valkenierslaan.

Het gebouw op het achterterrein heeft als contrast hiermee een geheel eigen gevelbeeld: lichter van kleur, strakker en met meer eigentijdse materialen. Dit gebouw is gedacht in licht gevelmetselwerk met donkere aluminium buitenkozijnen zonder ornamentiek in dakranden en geveldetaillering. Het kleurbeeld qua metselwerk is omgekeerd van dat aan de Valkenierslaan, de accentvlakken zijn donker, het hoofdvolume is licht van kleur.

Buitenruimte

Door de specifieke ligging aan een achterterrein zal in de uitwerking bijzondere aandacht worden besteed aan de inrichting van de buitenruimte. Door de buitenruimte loopt een voetgangersroute vanaf het parkeerterrein naar de Valkenierslaan. Aan deze langzaam verkeersroute worden ook de buitenruimten bij de gemeenschappelijke woonkamers gesitueerd. Voor de diverse terreinafscheidingen met de omliggende percelen wordt gestreefd aan een eenduidig beeld van erfscheidingen met een groen karakter.

  • Plaats
    Breda
  • Programma
    woonzorggebouw
  • Opdrachtgever
    Van Agtmaal
Shopping Basket