Bakelgeertpark

Locatie

De 23 levensloopbestendige woningen Bakelgeertpark maken onderdeel uit van een grotere herontwikkelingen binnen Bakelgeert in Boxmeer.

Het project bestaat uit 6 patiowoningen en 17 rijwoningen; alle woningen hebben  een volledig woonprogramma op de begane grond.

Rijwoningen

De 17 rijwoningen aan de Bakelgeert zijn verdeeld over 3 bouwblokken van verschillende grootte. De tussenwoningen met langskap worden steeds ingesloten door de eindwoningen met dwarskap.

Voor het ontwerp van de rijwoningen is inspiratie gevonden uit de naastgelegen wederopbouwwijk. Er is gekozen voor een ingetogen baksteenarchitectuur met zekere regelmaat en eenheid in gevelontwerp. De grootte en verhouding van de gevelopeningen weerspiegelen de daarachter gelegen ruimte.

Verbijzonderingen in het metselwerk worden toegepast in de plint, boven de kozijnen en aan de voordeur. Het bouwblok met rijwoningen in het midden van de Bakelgeert heeft een volumeopbouw van 1,5 laag met een kap en dakkapel met Vlaamse gevel. De rode baksteen, witte kozijnen en oranjerode dakpan sluiten goed aan op de bestaande wijk.

Patiowoningen

De 6 patiowoningen aan de Irenelaan en Bernhardstraat hebben speelse hoofvolumes van 2 lagen met een platdak. De bouwmassa sluit goed aan op de openbare gebouwen ten zuiden van het project. In de gevels wordt lichte baksteen gecombineerd met bruine houten gevelbekleding tussen de kozijnen.  Een speelde compositie van hout en baksteen geven beweging aan het gevelbeeld. De kleur van het hout sluit enerzijds goed aan op de bruine baksteensortering van de rijwoningen en anderzijds goed op de bebouwing aan de andere kant van de Bernhardstraat.

Erfafscheidingen

Omdat het project in een parkachtige setting staat is in er in het bijzonder aandacht besteed aan bergingen en erfafscheidingen. De tuinen van de patiowoningen worden omsloten door metselwerk penanten met daartussen groene hagen. Poorten en bergingen worden met hetzelfde hout bekleed als de gevels van de patiowoningen. Op deze manier ontstaat er een duidelijke eenheid.

  • Plaats
    Boxmeer
  • Programma
    23 woningen
  • Opdrachtgever
    Reuvers projecten in ontwikkeling b.v.
Shopping Basket