Parelgras Zeeland

In een interactief proces met toekomstige bewoners werden voorafgaand aan het ontwerpproces de wensen en eisen geïnventariseerd waaraan deze levensloopgeschikte woningen  moeten voldoen.

Op basis hiervan is een basiswoning ontworpen met diverse variaties in plattegronden en gevelindelingen. Zo ontstond een “menu”-kaart voor de kopers waaruit men de woning kon samenstellen.

Vanwege de geboden variatiemogelijkheden kon zo in de gevelarchitectuur ook vanzelf een gevarieerd beeld ontstaan met wisselende gevelbeelden en variatie in goot- en nokhoogte.

Dat wisselende beeld zorgt tegelijkertijd voor een eigen identiteit van elke individuele woning en maximale herkenbaarheid voor de bewoner, passend en kenmerkend voor het wonen in een dorpse omgeving.

Eenheid in het plan is behouden gebleven door het gebruik van één materiaal- en kleurenpalet: rode bakstenen gevels, lichte kozijnen en donkere keramische pannen. Terugkerende elementen zoals dakkapellen, schoorstenen en gevelornamenten geven het geheel een eenduidig en rijk ontworpen beeld.

In de uitwerking van de woningen is nadrukkelijk rekening gehouden met energiezuinigheid middels de toepassing van warmtepompen en opwekking van zonne-energie. De woningen voldoen aan moderne eisen qua duurzaamheid en materiaalgebruik.

  • Plaats
    Zeeland
  • Programma
    8 woningen
  • Opdrachtgever
    Daverveld Reuvers Projectontwikkeling
Shopping Basket