Stedenbouwkundig ontwerp

Wanneer een ontwikkelaar een locatie voor nieuwbouw op het oog heeft dan bedenken wij de mogelijke invulling hiervan. Als architectenbureau met een goede stedenbouwkundige visie kunnen wij, als geen ander, een nieuwe wijk of plangebied hiervan opzetten in een stedenbouwkundig ontwerp.

Vooruit denken

Het grote voordeel van het inschakelen van CIER ARCHITECTEN is dat er bij de invulling van het plangebied al vooruit wordt gekeken naar de uiteindelijk te realiseren woningen. Praktische zaken als de breedte en diepte van de woning en de grootte van de tuin kunnen al tijdens het stedenbouwkundig ontwerp worden afgestemd op de doelgroep. Welke mensen komen in de woningen en de wijk te wonen? Wat zijn de gezinssamenstellingen? Wat is het prijsniveau? Wat is de typologie van de woningen? Dit zijn allemaal zaken die we bij CIER ARCHITECTEN direct meenemen in het ontwerp.

Overtuigend plan

Bij CIER ARCHITECTEN zorgen we ervoor dat er een overtuigend plan gepresenteerd wordt. Een plan dat past in de omgeving, voorziet in een goede wegenstructuur en parkeervoorzieningen. Dat aansluit bij de gewenste doelgroep, invulling geeft aan een eventuele woonvisie van de gemeente en zorg draagt voor de gewenste afzetbaarheid van de ontwikkelaar. Nog voordat wordt overgegaan tot aankoop van de grond ligt er een gedegen bouwkundig plan waarmee de volgende stap in de ontwikkeling kan worden gezet.

CIER ARCHITECTEN maakt een visualisatie van uw plan door middel van (2D of 3D) schetsen en overzichtsplattegronden. Deze worden gebruikt bij het doorlopen van een bestemmingsplanprocedure. Mocht een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk zijn, ook dan is CIER ARCHITECTEN uw samenwerkingspartner.

Geheel vrijblijvend adviesgesprek?

bel 0162 – 372 220, mail contact@cierarchitecten.nl

75211_2_0008_site