Schrijven bestekken

Het zorgvuldig schrijven van bestekken is erg belangrijk. In een bestek wordt omschreven aan welke kwaliteitseisen de bouwopdracht moet voldoen en welke materialen gebruikt moeten worden. Een bestek wordt gebruikt voor het aanvragen van offertes bij de diverse aannemers. Een goed uitgewerkt bestek geeft per onderdeel precies aan wat er van de aannemer verwacht wordt. In een bestek worden ook zaken als sloopwerkzaamheden, grondwerkzaamheden en materiaalbeschrijvingen opgenomen.

STABU2

STABU2 is een gestandaardiseerde omschrijving waarin alle facetten tot in detail staan beschreven. Dit begint met de voor het werk geldende voorwaarden en welke bouwplaatsvoorzieningen getroffen moeten worden en eindigt bij het hoofdstuk waarin de gevelonderhoudsinstallaties aan de orde komen. CIER ARCHITECTEN geeft volledige invulling aan een STABUbestek.

Technische omschrijving

De technische omschrijving is een praktische en verkorte versie van het STABU2 bestek. Vaak is een goede technische omschrijving voldoende om een werk aan te besteden.

Ervaring

CIER ARCHITECTEN maakt projectspecifieke technische omschrijvingen. Wij kunnen hiervoor bijvoorbeeld werken vanuit een ruimtestaat. We visualiseren daarbij bepaalde bouwtechnische onderdelen die extra aandacht vragen. Duidelijkheid scheppen over de verwachtingen is het belangrijkste bij het schrijven van een bestek. Een bestek is namelijk een contractstuk en ondersteunt de gemaakte afspraken.

Voor het schrijven van bestekken is het fijn om samen te werken met een bureau dat ervaring heeft en professioneel te werk gaat. Een partij die weet waarop moet worden gelet en ervoor zorgt dat er een compleet bestek aangeleverd wordt. Kies voor zorgvuldigheid, laat uw bestekken schrijven door CIER ARCHITECTEN.

Geheel vrijblijvend adviesgesprek?

bel 0162 – 372 220, mail contact@cierarchitecten.nl

75211_2_0008_site