Zilverschoonplein in Bergen op Zoom

Op deze inbreidingslocatie in Bergen op Zoom zijn 32 woningen ontwikkeld in opdracht van Van Grunsven Ontwikkeling.

In het ontwerp is ruimte voor een verscheidenheid aan doelgroepen  door de diversiteit in woningtypes. Het ontwerp bestaat uit 10 levensloopbestendige gezinswoningen, 14 starters- en gezinswoningen en 8 luxe gezinswoningen. Door het parkeren te centraliseren in het binnenterrein ontstaat voldoende ruimte voor diepe achtertuinen en kleine voortuinen. De architectuur bevat karakteristieke elementen uit de omliggende bebouwing zoals de kleurstellingen en de kapvormen maar beschikt daarnaast over moderne elementen zoals de samenstelling van de ramen, de bouwvolumes aan de eindwoningen en de 14 vierkante meter zonnepanelen op het dakvlak.

  • Plaats
    Bergen op Zoom
  • Programma
    32 woningen
  • Opdrachtgever
    van Grunsven
Shopping Basket