De Pijler

Dit appartementengebouw is gesitueerd aan de Middellaan in Dongen en werd ontworpen in opdracht van woningcorporatie Vieya. Het gebouw vormt het sluitstuk van een stedenbouwkundige herontwikkeling van deze locatie.

Het gebouw vormt de overgang tussen het bestaande kantoorgebouw van GfK Panel Services en de wat kleinschaligere nieuwbouwwoningen aan de Middellaan. Ook qua vormgeving en materiaal- en kleurgebruik is een overgang nagestreefd tussen deze twee bouwvolumes. Het gebouw bevat 15 appartementen, gesitueerd rondom een centraal trappenhuis in het midden van het gebouw.

Door de centrale ontsluiting was het mogelijk een beeld te realiseren van een alzijdig gebouw zonder specifieke voor- of achterkanten.

  • Plaats
    Dongen
  • Programma
    15 appartementen
  • Opdrachtgever
    Casade
Shopping Basket