CPO Krekelstraat

Voor een enthousiaste club CPO leden is een ontwerp gemaakt voor 11 woningen met collectieve voorzieningen in het zuiden van Nijmegen.

Stedenbouw

De projectlocatie bevindt zich in het verlengde van het Goffertpark. Het project is opgedeeld in drie compacte bouwvolumes die qua korrelgrootte, ritmiek en bebouwingsrichting zich stedenbouwkundig gezien goed aansluiten op de verlengde groenzone van het Goffertpark.

De woningen worden ontsloten vanaf de straat en gaan met hun voorgevels een duidelijke zichtrelatie aan met de directe omgeving. Aan de straatzijdes heeft het project ruim opgezette groene voorruimtes met een parkachtig karakter.

Collectief wonen

De bouwblokken kaderen aan de binnenzijde een collectief hof in met een ruime opzet en geborgen sfeer. Het hof is vanaf twee straten bereikbaar via open ruimtes tussen de woonblokken. De gebouwen zijn gekoppeld door middel van houten pergola’s. Deze pergola’s met klimgroen en geïntegreerde bergingen begeleiden de overgang tussen openbare ruimte, collectieve tuin en privéterras.

In het project is veel zorg besteed aan natuurinclusief bouwen en wonen. De kopgevels van de bouwblokken hebben gevelgroen met geïntegreerde nestkasten en bijenstenen. Op de platte daken van de bijgebouwen zijn dakmoestuinen ontworpen. In de openbare ruimte bevinden zich onder andere een boomgaard, vijver en vlindertuinen voor streekeigen flora en fauna.

Materialisatie

De voor- en achtergevels van de woningen zijn gematerialiseerd in lichte leemstuc. Door deze dunne gevelafwerking kan worden ingezet op een hoge isolatiewaarde van de woningen en wordt hittestress in het hof vermeden.

De voor- en achtergevel van elke woning is opgebouwd uit een raster van penanten in stuc met een vaste hoogte en breedtemaat. Binnen dit raster mogen de CPO-leden hun eigen voor- en achtergevel samenstellen, geschikt voor hún gewenste indeling. Deze invulling is gematerialiseerd met onbehandelde houten kozijnen en houten gevelbekleding. Een materiaal dat goed past bij de duurzame uitstraling van het project.

Op deze manier krijgen de CPO-leden bepaalde keuzevrijheid en wordt het CPO-karakter van het project goed zichtbaar zonder dat dit ten koste gaat van de eenheid en samenhang van het project.

De kap met overstek weert de hoge zomerzon, terwijl er wel geprofiteerd wordt van zonnewinsten van de lage winterzon. Het overstek aan de koppen wordt gebruikt voor het bevestigen van een klimhulp voor het gevelgroen. Onder de overstekken krijgen vogels de mogelijkheid tot het bouwen van een nest.

  • Plaats
    Nijmegen
  • Programma
    11 woningen & collectieve ruimtes
  • Opdrachtgever
    CPO NoRisk
Shopping Basket