Amarant Gilze

Op deze locatie aan de rand van de kern Gilze is een kleinschalig woongebouw ontworpen ten behoeve van twee woongroepen voor de zorginstelling Amarant.

Het gebouw is kleinschalig, introvert en duidelijk afwijkend van de traditionele woningbouw in de directe omgeving.

Alle woonruimten inclusief de loggia’s van de appartementen zijn gesitueerd binnen een duidelijk vormgegeven schil, waardoor het gebouw voelbaar beschutting geeft voor de bewoners ten opzichte van de voor hen soms bedreigende omgeving.

Het gebouw is opgevat als een solitair volume met een alzijdige uitstraling waardoor het tevens als herkenningspunt kan dienen voor deze uitvalsweg naar het buitengebied.

In dit plan zijn gierzwaluwkasten opgenomen om meer nestplekken voor de gierzwaluw te creëren.

  • Plaats
    Gilze
  • Programma
    woonzorggebouw
  • Opdrachtgever
    Leystromen
Shopping Basket