Energie

De meeste wetenschappers zijn het er over eens dat klimaatverandering voor een groot deel door menselijk handelen wordt veroorzaakt. Door uitstoot van CO2 en andere stoffen blijft meer warmte in de atmosfeer hangen. Daarom spant de Europese Unie (EU) zich al langer zowel op Europees niveau als wereldwijd in om klimaatverandering tegen te gaan. Nieuwe gebouwen dienen te voldoen aan de door de Europese Unie gestelde eisen.

Bij CIER ARCHITECTEN weten we precies wat deze eisen voor u inhouden en kunnen u hierover als geen ander adviseren. Ons energieadvies wordt gegeven op basis van uw ambities. We brengen uw energieambities voor u in kaart en bespreken de mogelijkheden.

Rekenmethodes energieverbruik

Er zijn diverse rekenmethodes om het energieverbruik van een gebouw te bepalen. Zeker in een tijd waarin duurzaam bouwen en het zelf opwekken van energie erg belangrijk is. Voor elk nieuwbouwpand wordt door CIER ARCHITECTEN een berekening  gemaakt op basis van BENG,  Bijna Energie Neutraal Gebouw. Hier wordt een combinatieberekening gemaakt waarbij enerzijds wordt gekeken hoe het pand wordt gebruikt (energielast) en anderzijds hoe het pand energieverbruik kan verminderen. Het gebouw wekt een minimaal percentage van de benodigde energie zelf duurzaam op. Dit percentage is afhankelijk van het beleid dat op dat moment van kracht is en de gebouwsoort.

De laatste berekening die toegepast kan worden is NOM (Nul Op Meter). Het doel van deze berekening is dat de woning op jaarbasis evenveel energie opwekt als wordt gebruikt.

Uw duurzame samenwerkingspartner

CIER ARCHITECTEN is niet alleen uw samenwerkingspartner bij de ontwikkeling van architectonisch vormgegeven panden maar ook uw adviseur op het gebied van duurzaam bouwen!

Geheel vrijblijvend adviesgesprek?

bel 0162 – 372 220, mail contact@cierarchitecten.nl

75211_2_0008_site