CIER ARCHITECTEN | Energie- en duurzaamheidsadvies

In een architectonische ontwerpopgave is duurzaam en energiebewust bouwen vandaag de dag van essentieel belang. Direct bij het in kaart brengen van de randvoorwaarden van de opdracht worden ook de energie ambities in kaart gebracht. De ontwerpen voldoen minimaal aan de gestelde Europese normen van dat moment maar vaker nog wordt een niveau vele malen hoger dan dat bereikt.

DUURZAAM BOUWEN
Voor CIER ARCHITECTEN betekent duurzaam bouwen ‘het streven om zo slim mogelijk gebruik te maken van de beschikbare grond, grondstoffen en energiebronnen, om een zo hoog mogelijk rendement voor de gebruikers en het ecosysteem als geheel te behalen’.

Duurzaam bouwen betekent ook de juiste keuze voor bouwmaterialen, bouwtechnieken en afwerkingsmaterialen. Bij elke ontwerpkeuze die gemaakt moet worden vragen we ons af of het betreffende bouwmateriaal goed scoort qua levensduur, onderhoud en milieubelasting. We vinden het ook belangrijk dat het ontwerp flexibel is, dat wil zeggen dat het pand makkelijk is aan te passen aan gewijzigde wensen nu of in de toekomst.

BEREKENINGEN ENERGIEPRESTATIE
CIER 
ARCHITECTEN werkt met een aantal berekeningsmethodes om de energieprestatie van het ontwerp vast te stellen. Op de pagina Energie wordt meer informatie gegeven over deze methodes (EP, BENG en NOM).

 

Vraag geheel vrijblijvend een adviesgesprek aan, bel 0162 – 372 220 of mail contact@cierarchitecten.nl.