Disclaimer

De inhoud van dit bericht is uitsluitend bestemd voor geadresseerde. Indien u dit bericht onterecht ontvangt, wordt u verzocht het te vernietigen en de afzender te informeren.

Verzender verklaart dat zorg is besteed aan het voorkomen van computervirussen. Direct na ontvangst van de informatie zal ontvanger de informatie controleren op bestandsgegevens en virussen.

CIER ARCHITECTEN bv  draagt geen aansprakelijkheid voor specifieke digitale eigenschappen als maatvastheid, informatiescheiding en alle andere niet bij de vigerende tekeneigenschappen behorende digitale attributen. In geval van verschil in inhoud van het verzonden en ontvangen bericht of bijlage(n), wordt uitsluitend het bericht zoals verzonden, als mededeling van de verzender beschouwd. Ontvanger mag de informatie uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze ter beschikking is gesteld.

Het auteursrecht berust bij CIER ARCHITECTEN bv.