BENG
Bijna Energie
Neutraal Gebouw

Vanaf 1 januari 2021 moeten alle vergunningaanvragen voor nieuwe woningen en utiliteitsgebouwen voldoen aan de grenswaarden voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG). Dit vloeit voort uit het Energieakkoord voor duurzame groei en uit de Europese richtlijn EPBD. De nieuwbouweisen worden getoetst aan de energie-indicatoren Energiebehoefte (EP1, Primair fossiel (EP2) en aandeel in Hernieuwbare energie (EP3).

Wanneer voldoet gebouw aan BENG?

BENG-eisen behalen kan met de inzet van innovatieve technieken zoals bijvoorbeeld: viervoudige beglazing, warmtepompen met een zeer hoog rendement en integratie van PV-panelen (BIPV). CIER ARCHITECTEN heeft de kennis in huis om met behulp van vaste rekenmethodes te bepalen of een gebouw voldoet aan de BENG-indicatoren. BENG is van toepassing op nieuwbouw van woningen, overheidsgebouwen, gebouwen met een publieke functie en private instellingen met een publieke functie. Het behalen van grote energiebesparingen is bij CIER ARCHITECTEN altijd een belangrijke ambitie. Zeker omdat hier, met het oog op de toekomst, veel voordeel mee behaald kan worden. CIER ARCHITECTEN zal bij het architectonisch ontwerp van gebouwen dus altijd inzetten op het BENG principe. Bij het bepalen van de energiebelasting van een gebouw is het natuurlijk belangrijk dat vooraf duidelijk is hoe het gebouw gebruikt zal gaan worden. CIER ARCHITECTEN kan u van A tot Z begeleiden in uw duurzame ambities. Met ons advies kunt u voldoen aan de BENG-indicatoren.

Energielabel

Voor iedere nieuwe woning of bedrijfspand wordt een energielabel afgegeven. De in het energieprestatierapport vastgelegde energieprestatie wordt vermeld op het Energielabel. De letter of lettercombinatie op het energielabel wordt bepaald aan de hand van het primaire fossiele energiegebruik van de woning of het woongebouw (EP2).

Geheel vrijblijvend adviesgesprek?

bel 0162 – 372 220, mail contact@cierarchitecten.nl

75211_2_0008_site