Aanvragen omgevingsvergunning

Zodra het architectonisch ontwerp en het bouwkundig ontwerp klaar zijn kan de omgevingsvergunning worden aangevraagd. Een omgevingsvergunning bestaat uit verschillende onderdelen: bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. De aanvraag van een omgevingsvergunning verloopt online, via omgevingsloket.

Vergunningsplichtig?

Wanneer u samenwerkt met CIER ARCHITECTEN dan zal op voorhand worden gecheckt of uw plan vergunningsplichtig is. Wij adviseren welke onderdelen voor de vergunning nodig zijn en laten u weten wat mogelijk is binnen de geldende regelgeving en bestemmingsplannen. CIER ARCHITECTEN denkt met u mee en zorgt ervoor dat uw plan ook haalbaar is.

Ontzorgen

CIER ARCHITECTEN is gemachtigd om vergunningsaanvragen in te dienen bij het omgevingsloket. Wij kunnen namens de klant handelen en zijn contactpersoon voor de gemeente. CIER ARCHITECTEN ontzorgt u dus volledig bij het aanvragen van de omgevingsvergunning! Zorg dat u goed beslagen ten ijs komt en neem CIER ARCHITECTEN in de arm voor het verzorgen van de omgevingsvergunning aanvraag.

Geheel vrijblijvend adviesgesprek?

bel 0162 – 372 220, mail contact@cierarchitecten.nl

75211_2_0008_site