Aanbestedingen

Zodra de bestekken zijn geschreven wordt overgegaan tot het uitschrijven van de aanbesteding. CIER ARCHITECTEN organiseert en begeleidt deze offerte-aanvragen gericht aan de bouwende partijen.

In overleg worden de aanbestedingsaanvragen bij de geselecteerde bouwbedrijven neergelegd. CIER ARCHITECTEN heeft een zeer breed netwerk met professionele bouwbedrijven, elk met eigen vakspecialisaties.

Spelregels aanbesteding

CIER ARCHITECTEN stelt de project specifieke spelregels op voor de aanbesteding. Hierin worden onderdelen opgenomen zoals bijvoorbeeld een voorstel van de uitvoeringsplanning van de bouw, een open begroting van de bouwkundige/ werktuigbouwkundige installaties en overzicht onderaannemers. In de aanbesteding wordt ook een datum en tijdstip van schouwen vermeld, de mogelijkheid tot het stellen van vragen, wanneer de nota van inlichtingen wordt verstrekt en wanneer de aanbieding binnen moet zijn.

In een aanbesteding worden, naast de spelregels, onderstaande documenten verstrekt:

  • Bouwkundig ontwerp
  • Constructietekeningen- en berekeningen
  • Bestek

Resultaatgericht werken

Vanuit ervaring en marktkennis weet CIER ARCHITECTEN wat reële prijzen zijn voor de uitgeschreven aanbesteding. Als aanspreekpunt voor de opdrachtgever neemt CIER ARCHITECTEN al het werk uit handen. Inschrijvingen op de aanbesteding worden door CIER ARCHITECTEN onafhankelijk beoordeeld op volledigheid, prijsniveau en kwaliteitsniveau. Met de partij die het beste scoort op deze onderdelen wordt een aannemingsovereenkomst gesloten.

CIER ARCHITECTEN werkt resultaatgericht en heeft veel ervaring in de samenwerking met zowel opdrachtgevers als bouwende partijen.

Geheel vrijblijvend adviesgesprek?

bel 0162 – 372 220, mail contact@cierarchitecten.nl

75211_2_0008_site