De Tiend in Haaren

Plaatsnaam: Haaren

Categorie: Woningbouwprojecten

Dit inbreidingsplan in de kern Haaren betreft een ontwikkeling met 45 woningen, onderverdeeld in diverse vrijstaande, 2-onder-1-kap, rij- en patiowoningen.

De bebouwing bevind zich rondom twee groene ruimten, die met elkaar verbonden worden door een ontsluitingsweg die door het plangebied slingert. Vanwege de grote verscheidenheid in typologie, massa en lengte van de bouwblokken is als uitgangspunt gekozen om in het ontwerp samenhang aan te brengen qua vormgeving en kleurgebruik. Hierbij is aansluiting gezocht met dorpse karakteristieken zoals die voorkomen in een Brabants dorp als Haaren.

In het ontwerp is gebruik gemaakt van deze dorpse referenties: aardekleurige baksteen afgewisseld met horizontale houten gevelbekledingen en houten afwerkingen van deuren en dakkapellen. Deze karakteristieken zijn ook terug te vinden in dorpse en agrarische gebouwen van Haaren zoals boerderijen, stallen en schuren. Ook de detailleringen (schoorsteenelementen, dakkapellen, metselwerk ornamenten en rollagen) sluiten hierbij aan en versterken het beeld.

Zo wordt een zekere eenheid in het plan verkregen door terugkerende kleur- en materiaalkeuzes, detailleringen en verbijzonderingen. Hierdoor ontstaat herkenbaarheid en samenhang. Om de kwaliteit van de openbare ruimte te waarborgen zijn alle erfafscheidingen die grenzen aan openbaar gebied mee-ontworpen.