At Home in Zuid

Plaatsnaam: ‘s-Hertogenbosch

Categorie: Woningbouwprojecten

Voor het ontwerp van de woningen op de locatie “Driehoek” in het woongebied Meerendonk werd door de gemeente ’s-Hertogenbosch bijzondere aandacht gevraagd vanwege de stedenbouwkundige context als afronding van het woongebied en vanwege de ligging op een zichtlocatie. De woningen zijn ontworpen in opdracht van AM Wonen en woningcorporatie Brabant Wonen.

Uitgangspunt bij het ontwerp was het creëren van een totaalbeeld: geen versnipperde bouwblokken maar een objectmatige benadering waarbij het complex van woningen zich presenteert als één volume met een alzijdige oriëntatie, zonder specifieke voor- of achterkanten. Het geheel rustig en zonder al te veel dominantie maar wel met een duidelijk architectonisch concept.

De woningen zijn zodanig op de locatie gepositioneerd dat rondom voorkanten zich presenteren aan de openbare ruimte. De achtertuinen zijn allen gericht naar het binnengebied. Dit “binnen-buiten” concept komt tot uitdrukking in de verdere architectonische uitwerking: een doorlopende stevige bakstenen gevel rondom het bouwblok, waarbij ook de zijdelingse tuinafscheidingen meegenomen worden in dit beeld en voorzien van gevelopeningen. Binnen deze buitenschil is de gevelbehandeling van de achtergevels contrastrijk: heldere, wit gekeimde gevels voor de binnenzijde en een donkere, rood-zwart genuanceerde baksteengevel voor de buitenzijde van het bouwblok. Op één plek, ter plaatse van de “vertanding” aan de Henriette Roland Holstlaan wordt deze witte binnenwereld ook direct van buitenaf zichtbaar.

De detaillering van de gevels is gericht op vergroting van de plastische werking van de gevelopeningen. Sommige buitenkozijnen zijn voorzien van extra diepe neggen, andere buitenkozijnen zijn juist weer ver naar voren geplaatst. Om verrommeling van de formele buitenkant te voorkomen zijn standaard boven de voordeuren betonnen luifels mee-ontworpen en voorzien van een vast lichtpunt.