6 woningen Dorpshart in Velp

Plaatsnaam: Velp

Categorie: Woningbouwprojecten

In het centrum van het dorp Velp is een woningbouwplan ontwikkeld voor de bouw van 6 grondgebonden woningen. De maat en schaal van de woningen sluit aan bij de dorpse karakteristiek van het centrum van Velp. Dit komt overeen met de gewenste stedenbouwkundige vorm zoals beschreven in het beeldkwaliteitsplan “Dorpshart Velp Tolschestraat”.

De inbreiding bestaat uit twee bouwblokken. Eén bouwblok van 4 woningen vormt een logische afronding van de straatwand van de Vetwei, het ander bouwblok van 2 woningen vormt de noordelijke begrenzing van het kerkplein. Qua vormgeving is gekozen voor het beeld van een totaal-ensemble, waarbij met name de gevels en tuinmuur aan de Tolschestraat zijn mee-ontworpen. Zo ontstaat een helder beeld en duidelijke begrenzing van openbare en private ruimte.

De architectuur is kleinschalig en dorps en sluit aan bij de architectuur van de beschermde status van kerk en pastorie in een stijl die refereert aan de Delftse School. De toegepaste goot- en nokhoogte is overeenkomstig de bestaande woningen in de omgeving.

Qua architectuur en kleurbeeld van met name gemetselde gevels en gebakken pannen wordt gekozen voor materialen die aansluiten bij die van kerk en pastorie: roodbruine gevels en rode dakpannen. Ook de detaillering van goten, dakranden en buitenkozijnen sluit aan bij de sobere stijl van de Delftse School.

http://www.dorpshartvelp.nl