14 woningen Het Lint in Oud-Gastel

Plaatsnaam: Oud-Gastel

Categorie: Woningbouwprojecten

Deze woningbouwontwikkeling in bestemmingsplan Gastels Buiten betreft een mix van twee-onder-een-kap woningen en vrijstaande woningen. De woningen zijn als strak lint geplaatst aan de rand van een wigvormige groene openbare ruimte. Om deze lengte te doorbreken en de woningen individueel herkenbaar te maken is in het gevelbeeld gebruik gemaakt van een afwisselend beeld van langs- en dwarskappen, waarbij de dwarskappen iets vooruitspringen in de voorgevelrooilijn.

Hierdoor ontstaan verschillende woningtypen, maar vooral een afwisselend, gevarieerd en levendig straatbeeld. Voor de uitwerking van de gevels is binnen die verscheidenheid van bouwmassa’s gekozen voor eenheid. Terugkerende elementen zijn verbijzonderingen van gevelvlakken met uitkragende bakstenen speklagen, betonluifels bij de voordeuren en de toepassing van één type voordeur bij alle woningen.

Het kleurgebruik is eenvoudig en fris: lichte baksteengevels voorzien van donkere baksteenornamenten, donkere gebakken pannen en buitenkozijnen in een lichtgrijze tint.