ontwerp 53 woningen in Fijnaart

Plaatsnaam: Fijnaart

Categorie: Stedenbouw

Aan de rand van Fijnaart is een ontwerp gemaakt voor de herstructurering van een bedrijventerrein. Het plangebied is gelegen tussen de bebouwde omgeving en het buitengebied van Fijnaart. Aan de zijde van de bebouwde omgeving zijn 34 geschakelde woningen ontworpen. Deze geschakelde woningen sluiten aan bij de strakke ordening van de bestaande structuur. Aan de zijde van het buitengebied is een gevarieerd woningaanbod ontworpen bestaand uit 8 twee-onder-een-kap woningen, 5 vrijstaande woningen en 6 levensloopbestendige woningen. Door de open structuur van deze woningtypes blijft goed zicht op het buitengebied van Fijnaart.

Centraal in het plan is een wadi aangebracht als functioneel landschappelijk element.

In de architectonische uitwerking is gekozen voor een combinatie tussen bruine en witte baksteen gevels. Door deze afwisseling wordt het strakke gevelbeeld doorbroken en krijgt het plan de uitstraling van een frisse dorpsarchitectuur.