Leef Leeuwerik

Plaatsnaam: Dongen

Categorie: Stedenbouw

Het plan Leef Leeuwerik, aan de Haanse Hoef, wordt ontwikkeld als woongebied voor in totaal tien vrijstaande woningen op ruime kavels aan de zuidkant van Dongen, op de overgang van stedelijk naar landelijk gebied en vraagt om zorgvuldigheid in beeldkwaliteit. Om die kwaliteit te waarborgen is een visie ontwikkeld. Het doel hiervan is ruimte te laten voor individuele vrijheid en tegelijkertijd een hoog architectonisch beeld te bewerkstelligen.

De verkaveling is ruim opgezet, de kavels hebben een minimale grootte van ruim 1000 m². Belangrijk is dat er een blijvend beeld ontstaat van vrijstaande woningen in een groene omgeving. Om dit te bereiken worden de woningen vrij van de perceelsgrenzen gebouwd en dienen alle erfafscheidingen uniform aangelegd te worden door middel van groene hagen.  Zo ontstaan ‘groene kamers’ waarbinnen vrijstaande woningen met een individueel karakter en uitstraling ontworpen kunnen worden.