De Nieuwe Zoek

Plaatsnaam: Schijf

Categorie: Stedenbouw

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Na een architectenselectie is in nauw overleg met een vooraf samengestelde groep toekomstige bewoners dit project van 17 starterswoningen in het kerkdorp Schijf ontwikkeld. In samenspraak met bewoners, gemeente en woningcorporatie Thuisvester zijn diverse stedenbouwkundige modellen gemaakt en mogelijke woningtypologieën onderzocht. Om de financiële haalbaarheid te waarborgen werd gedurende het proces een gezonde afweging gemaakt tussen projectmatig ontwerpen en individuele wensen.