kleurstudie flat Moerwijkzicht

Plaatsnaam: Breda

Categorie: Renovatie

Dit ontwerp betreft een prijsvraagselectie. In de uitvraag werd een oplossing gevraagd voor de eentonigheid in het bestaande gevelbeeld. De vervanging van de balkon- en galerijafscheiding gaf de mogelijkheid hierop een nieuw kleurbeeld aan te brengen in verlopende kleuren in donkere en lichtere groentinten. Ook de balkon- en voordeuren van de appartementen worden voorzien van kleuren. Hierop hebben de bewoners invloed. De combinatie van een modern kleurbeeld en individuele keuzemogelijkheden resulteert dan in een woongebouw met een eigentijds, fris karakter en voor de bewoners een grote mate van individuele herkenbaarheid en betrokkenheid bij “hun”gebouw.