Aldi Waspik

Plaatsnaam: Waspik

Categorie: Renovatie

Uitgangspunt bij de renovatie van dit complex van supermarkt en bovenwoningen was het creëren van een totaal nieuw architectonisch beeld. Het oorspronkelijke gebouw detoneerde volledig met de aanwezige historische gebouwen  aan het Dorpsplein in Waspik. De gevels en gevelopeningen zijn herontworpen en passen in de ritmiek van de omliggende straatwanden. De gevel van zowel de supermarkt als de bovenwoningen is volledig nieuw opgetrokken uit materialen die aansluiten bij de omgeving.