post image
In het centrum van Dongen, direct achter de Lage Ham is een ontwerp gemaakt voor twee particuliere woningen. De woningen zijn van binnen naar buiten ontworpen. In het ontwerpproces is eerst voor elke opdrachtgever een eigen ...

woonhuizen G+N

Particuliere woningen

post image
Ontwerp voor een woonhuis voor een particuliere opdrachtgever. Uitgangspunt was een levensloopgeschikte woning te ontwerpen met alle woonfuncties op de begane grond. Het woonprogramma is georganiseerd rondom een half-open ...

Woonhuis JV

Particuliere woningen

post image
Het plangebied de Contreie in Oosterhout bestaat uit een groot aantal vrije kavels. Voor één van deze kavels is een ontwerp voor een woonhuis gemaakt. Uitgangspunt bij het ontwerp was een levensloopbestendige woning met ...

Woonhuis CG

Particuliere woningen

post image
Dit ontwerp voor een vrijstaande woningen in Dongen is gemaakt in opdracht van een particuliere opdrachtgever. Het uitgangspunt was een moderne woning te ontworpen die in contrast staat met de omliggende bebouwing. Dit ...

Woonhuis X

Particuliere woningen

post image
Deze particuliere woning bevindt zich in het landelijke buitengebied van Boxtel. In het ontwerp is een duidelijk contrast aanwezig tussen de twee bouwmassa's . Het woongebouw sluit met zijn witte pleisterwerk en rieten dak ...

Woonhuis HA

Particuliere woningen

post image
Deze bestaande vrijstaande woning in Dongen wordt uitgebreid. In de bestaande woning wordt de garage afgebroken en wordt de woning voorzien van een nieuwe woon- en slaapvleugel. De nieuwe bouwmassa wordt voorzien van een ...

Woonhuis VB

Particuliere woningen

post image
Het concept van dit woonhuis hangt nauw samen met de locatie, een langgerekt diep kavel, en is ontworpen in interactie met het tuinontwerp. Basis voor het ontwerp is het idee van langgerekte “ploegvoren” die de basis ...

Woonhuis MW

Particuliere woningen

post image
Bij het ontwerp van deze woning in het Rotsvlinderhof zijn bewust de grenzen opgezocht van het  geldende bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan. Het totaalbeeld geeft de indruk van een woning in jaren-dertig-stijl met ...

Woonhuis SW

Particuliere woningen

post image
Het ontwerp van deze woning in de Vlindervallei in Oosterhout is gebaseerd op de stijlkenmerken van het zogenaamde romantisch kubisme van de jaren dertig. Platte daken, grote overstekken en horizontale belijningen in het ...

woonhuis W

Particuliere woningen

post image
Voor een particuliere opdrachtgever is dit woonhuis aan de rand van Dongen ontworpen. Uitgangspunt bij het ontwerp was een levensloopbestendige woning met alle woonfuncties op de begane grond. Vanwege de ligging is er voor ...

Woonhuis JS

Particuliere woningen