Nieuwbouw De Oeverzegge in Hank van start!

Op 9 oktober werd de officiële handeling verricht door wethouder De Gelder van de gemeente Werkendam voor de start van de nieuwbouw van het project De Oeverzegge in Hank. Het project met 8 levensloopgeschikte woningen is daarmee de realisatiefase in gegaan.

Door René Maas van Maas-Jacobs Vastgoed werden de toekomstige bewoners welkom geheten en gefeliciteerd met de aankoop van hun woning. René gaf in zijn toespraak aan dat het belangrijk blijft om ook in de kleine kernen woningen te blijven bouwen en niet alleen maar in grote steden. Het plan in Hank is daarvan een mooi voorbeeld.

CIER Architecten tekende voor het ontwerp van de woningen en nam in 2014 het initiatief om samen met de Gemeente Werkendam een woningbouwontwikkeling te starten. Gedurende het proces heeft Maas-Jacobs Vastgoed de verdere ontwikkeling ter hand genomen en gaat het bouwbedrijf de woningen bouwen.

Klik hier voor een uitgebreidere projectbeschrijving van dit bouwplan op onze website.