CIER ARCHITECTEN | Manifest Circulaire Architectuur

CIER Architecten ondertekent ook het “Manifest Circulaire Architectuur”! Als architectenbureau willen we door het toepassen van circulaire ontwerpprincipes bijdragen aan een gezond(-er) milieu en een verantwoorde toekomst voor onze wereld.

Circulair bouwen staat voor hergebruik van verschillende bouwcomponenten, flexibel ontwerpen en het terugdringen van het gebruik van grondstoffen. Samen met onze opdrachtgevers, adviseurs en andere uitvoerende bouwbedrijven streven we naar verantwoorde en duurzame gebouwen.

In samenwerking met leden van de BNA zijn 5 ontwerpprincipes opgesteld.

Meer informatie hierover vindt u via de link https://www.bna.nl/programmas/duurzame-ontwikkeling/wij-gaan-circulair/.