CIER ARCHITECTEN | EP – ENERGIE PRESTATIE

EP staat voor Energie Prestatie. In de Nederlandse wet- en regelgeving is per type gebouw vastgelegd aan welke EP-waardes deze dient te voldoen. Deze waardes geven de minimaal te behalen score aan. Voor een kantoor geldt bijvoorbeeld een EP-waarde van 1,0 of lager en voor een woning 0,4 of lager.

Toetsing Energie Prestatie
Elk nieuw ontwerp wordt door CIER ARCHITECTEN automatisch getoetst op Energie Prestatie. Hiervoor wordt een berekening gebruikt waarin rekening wordt gehouden met factoren als de massa van het gebouw, de positie van het gebouw ten opzichte van de zon, de isolatiewaarde, de luchtdichtheid van het gebouw en de te plaatsen installatie.

Voor elke nieuwbouw, dus elk nieuw ontwerp, geldt dat voor een vergunningaanvraag aangetoond moet worden dat deze voldoet aan de minimaal gestelde EP-eisen. CIER ARCHITECTEN is altijd op de hoogte van de actuele eisen en gebruikt daarvoor up-to-date EP-berekenings-software.

Duurzame oplossingen
CIER ARCHITECTEN investeert veel tijd in het op de hoogte zijn en blijven van duurzame oplossingen. EP vormt daarbij slechts de minimale eis. Graag gaan we samen met u op zoek naar uw ambities op het gebied van duurzaamheid en energie zodat we een toekomstbestendig, realistisch en duurzaam ontwerp kunnen presenteren.

 

Vraag geheel vrijblijvend een adviesgesprek aan, bel 0162 – 372 220 of mail contact@cierarchitecten.nl.