CIER ARCHITECTEN | Bouwkundig ontwerp

Bij CIER ARCHITECTEN ontwerpen we om te bouwen. Tijdens het traject dat wordt doorlopen om een gebouw te ontwerpen is het bouwkundig ontwerp de fase die volgt na het architectonisch ontwerp.  Binnen de grenzen van het architectonisch ontwerp wordt nu de bouwkundige vertaling gemaakt.

Bouwkundige vertaling
Het bouwkundig ontwerp geeft bijvoorbeeld weer welke materialen gebruikt worden (baksteen, kozijnen, isolatiematerialen), laat de constructie zien en beschrijft toe te passen specifieke elementen. Het ontwerp wordt getoetst aan de EP-normen (Energie Prestatie) en de geldende wet- en regelgeving zodat alle ruimtes voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit.

Tijdens het ontwerp komen veel zaken samen. Deze ontwerpfase wordt door CIER ARCHITECTEN daarom altijd uitgevoerd in een projectteam. Deze samenwerking van een groep specialisten (architect, projectcoördinator én modelleur) zorgt ervoor dat het architectonisch ontwerp aansluit bij het technisch ontwerp.

Duurzaam en realistisch
CIER
ARCHITECTEN zoekt voor de invulling van het bouwkundig ontwerp altijd naar duurzame én realistische oplossingen. U kunt ervan uitgaan dat het bouwkundige ontwerp dat bij CIER ARCHITECTEN de deur uitgaat ook echt te realiseren is.

CIER ARCHITECTEN verzorgt niet alleen een 3D model maar ook een BIM Model zodat het project efficiënt verloopt. Zodra het bouwkundig ontwerp gereed is kan de omgevingsvergunning aangevraagd worden.

Vraag geheel vrijblijvend een adviesgesprek aan, bel 0162 – 372 220 of mail contact@cierarchitecten.nl.